Ako hodnotíme

je tažké žiť s imidžom 2. najšpinavšieho priemyslu na svete. Dobré n atom je, že je množstvo príležitostí ako tento stav zlepšiť. Udržateľnosť a jej princípy dokážu mnohé napraviť. Aj keď je to dlhá cesta, každá snaha sa cení a v tomto prípade nie je nutné byť perfekcionista. Aj niekoľko správnych prístupov a stratégií dokáže pomaly značku či tvorbu dizajnéra postupne priviesť do stavu blízkeho k 100% udržateľnosti.

Online verzia módnej mapy otvára možnosti priebežného dopĺňania, aktualizácie a rozširovania adresára. Papierová verzia je zameraná na Bratislavu a jej okolie, pričom webový katalóg bude obsahovať aj značky a predajné či prezentačné miesta z celého Slovenska. Webová mapa sa bude venovať téme udržateľnosti a užívateľ bude mať aj infomáciu o tom, či uvedená  značka je alebo nie je udržateľná.

Tejto téme sa bude Slovak Fashion Council venovať dlhodobo, nakoľko je alarmujúco aktuálna. Klimatická kríza so sebou nesie informácie aj o negatívnom vplyve odevného priemyslu na mnohé oblasti životného prostredia. Predpovedajúce trendy ukazujú rastúci záujem spotrebiteľov o udržateľnosť. Nasvedčujú tomu aj mnohé prieskumy od spoločností ako McKinsey, Deloitte, Vogue Business, Fashion Revolution alebo Gfk.

Úlohou tvorcov, výrobcov, predajcov, ale aj spotrebiteľov je aplikovať tieto poznatky vo svojom živote. Môže to byť niekedy časovo náročné, nakoľko celý spotrebiteľský systém na to nie je stavaný a jeho cieľom je zvyšovanie spotreby. Kto si ale uvedomí svoj individuálny dopad, tak zistí, že je už množstvo alternatív, ako svojim nákupom podporiť udržateľnosť a ozdravenie celého módneho systému. Fashionmap.sk má byť jedným z nástrojov, ako sa k infomáciam dostať v našom prostredí.

Ako hodnotíme:

Slovak Fashion Council zostavil dotazník s 13 otázkami, kde sa zohľadňuje celá škála atribútov udržateľnosti v módnom systéme. Označenie udržateľnosti vo Fashion Map získa značka, ktorá pokryje aspoň 6 týchto kritérií.  Treba si uvedomiť, že nie je žiadnou oficiálnou autoritou presne stanovené, čo to udržateľná značka je. Dôležité je oceniť postupné kroky, snahu a cieľavedomosť dizajnérov a tvorcov v módnom segmente smerom k udržateľnosti.“

Naše kritériá:

1. V každej kolekcii používame aj certifikované alebo udržateľné materiály

2. Materiály, ktoré používame neplytvajú vodou, ani neznečisťujú vodné zdroje

3. Vo svojej tvorbe využívame techniky recyklácie alebo upcyklácie materiálov

4. Používame certifikované farbivá na textil, alebo textil, ktorý používame neprispieva k znečisťovaniu životného prostredia

5. Tvoríme vlastné zero-waste dizajny alebo strihy

6. Vyrábame lokálne (nie ďalej než v Európe)

7. Na produkty používame udžateľné balenie

8. Pri distribúcii vedome znižujeme svoju uhlíkovú stopu

9. Produkujeme limitované počty kusov, alebo len kusy na objednávku a predchádzame tak nadbytočnej produkcii a tvorbe textilného odpadu

10. Dodržiavame ľudské práva, rovnako aj naši dodávatelia

11. Naše procesy a prístupy sú transparentné a prehľadné, nič neskrývame

12. Transparentne komunikujeme našu cenotvorbu

13. Vo svojej činnosti a komunikácii sa venujeme téme udržateľnosti a zodpovednosti v odevnom priemysle

14. Iné